Współczesny ezoteryzm, źródła bioenergoterapii

Współczesną kulturę masową charakteryzuje przenikanie się ze sobą różnych treści z wielu dziedzin. Mamy do czynienia z wielokulturowością społeczeństw, synkretyzmem sztuk, wielością ideologii i światopoglądów. Współczesny relatywizm otwiera drzwi na mnogość religii i poglądów, dając nam wiele możliwości i wolność wyborów tego z czym utożsamiamy się, w co wierzymy i czym możemy się zajmować.