Kontakt

Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej
im. Księdza Piotra Skargi

31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28
tel.: (12) 423 44 23
fax: (12) 628 06 13