PRL, czyli Polska na sowiecką modłę

Koniec II wojny światowej dla Polski oznaczał kolejną okupację. Na konferencji jałtańskiej alianci zgodzili się na pozostawienie Polski w sowieckiej strefie wpływów. Jak się później okazało, użycie suwerenności Polski jako rekompensaty za wkład ZSRR w pokonanie III Rzeszy nie przyniosło ówczesnym mocarstwom Zachodu żadnej korzyści, przeciwnie, przyczyniło się do powstania „żelaznej kurtyny” i rozpoczęcia zimnej…
Czytaj dalej