O stronie

Jako katolicy świeccy prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami. Na stronie umieszczane są artykuły na tematy polityczne, religijne, pomagające w wychowaniu oraz pielęgnowaniu tradycji chrześcijańskich. Jako organizacja pozarządowa o inspiracji katolickiej w naszych działaniach kierujemy się pobudkami płynącymi z nauczania Świętego Kościoła Katolickiego.