Współczesny ezoteryzm, źródła bioenergoterapii

Współczesną kulturę masową charakteryzuje przenikanie się ze sobą różnych treści z wielu dziedzin. Mamy do czynienia z wielokulturowością społeczeństw, synkretyzmem sztuk, wielością ideologii i światopoglądów. Współczesny relatywizm otwiera drzwi na mnogość religii i poglądów, dając nam wiele możliwości i wolność wyborów tego z czym utożsamiamy się, w co wierzymy i czym możemy się zajmować. Jednym ze zjawisk występujących w kulturze masowej jest rozwinięcie się fenomenu ezoteryki na szeroką skalę. Należy zadać pytanie czym właściwie jest współczesna ezoteryka. Pojęciowo ezoteryzm oznacza wiedzę tajemną, dostępną jedynie wtajemniczonym. Zdaje się jednak że termin ten przeniesiony na płaszczyznę kultury masowej, czy popularnej z definicji tworzy paradoks . Ezoteryką nazywa się dziś to co tajemnicze, związane z wiedzą okultystyczną, rzekomym rozwojem duchowym. Zdaje się nie realizować ona w pełni żadnej konkretnej tradycji, jest raczej zbiorem elementów z nich zaczerpniętych potrzebnych do spełniania duchowych czy też fizycznych potrzeb, a obecnie również ekonomicznych.
Popularyzacja ezoteryki w takiej formie bierze swój początek z nadejściem kontrkultury lat 60. XX w która otworzyła świat na wszelkie tabu. Narodzenie się ruchu Nowej Ery dało początek poszukiwaniom alternatyw dla religii, i nowych styli bycia, rozpropagowało idee i praktyki ezoteryczne Zachodu oraz dalekiego wschodu.
Zobacz też: www.gender-ideologia.pl

Pojęcie New Age zawiera w sobie różnorodne rozwijające się od drugiej połowy lat 70 zjawiska np. zainteresowanie terapiami niekonwencjonalnymi, praktyki parapsychologiczne, wróżbiarskie i astrologiczne, zainteresowanie religiami i tradycjami filozoficznymi wschodu i ich rzekome kultywowanie, oraz tradycjami Zachodu, czy szamanizm. Wszystkie te zjawiska łączą się w całość a podziały między różnymi tradycjami, kulturami, nauką a religią, psychoterapią a medycyną, między tym co duchowe i materialne, nie istnieją.
Dyskurs New Age miesza pojęcia, jest swoistą hybrydą terminów ezoterycznych antyku, średniowiecza, współczesnej fizyki, psychoterapii czy internetu.
Trudno stworzyć jednoznaczną definicję, gdyż zjawisko to przejawia się na wielu płaszczyznach, zarówno religijnych jak i naukowych